Zarząd

Prezes

Andrzej Romanowski

Wiceprezes

Dominik Sikora

Skarbnik

Magdalena Romanowska

Sekretarz

Wiktoria Oktutna