O nas

Nasze Stowarzyszenie to grupa osób związanych z miejscowościami z terenu powiatu kozienickiego, których celem jest odkrywanie lokalnego potencjału i kształtowanie najbliższego otoczenia w oparciu o wartości, które są bliskie jego mieszkańcom. Staramy się współpracować z możliwie jak najszerszą grupą osób – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami starszymi – tak, by móc odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności jako całości.